sajt u izradi..
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Created: Saturday, 16.November.2013. 14:01
XAVideo allows  simple and easy video content inserting (youtube, vimeo) on the web site. All settings for youtube (AS3) and vimeo player are supported. For Youtube is enabled creation of unlimited number of playlists, also allowing loading of other playlists and segregating invidiual content on one particular playlist.

All basic information are showed for each video, with   potentional restrictions (requesterRegion,limitedSyndication,private etc.), especially for Youtube, where the restrictions are well documented and explained.Some of the restrictions are quite specific and are not meant for all users, for example “requesterRegion” or devices “limitedSyndication”, so it is set for users to individually decide whether to use video with mentioned restrictions or not.
Read More Comment (0) Hits: 3600
Created: Tuesday, 08.March.2011. 08:06
compat_15_nativecompat_25compat_30
XAconverterAll omogućava kompletno prevođenje sajta iz latinice u ćirilicu i obrnuto. U sklopu aplikacije nalazi se modul i plugin. Modul ima funkciju biranja pisma dok je plugin zadužen za prevod. Isto tako potrebeno je ali ne i neophodno instalirati latinični i ćirilični prevod. Aplikacija prevodi tekst samo u situacijama kad je osnovni jezik sajta različit od onog koji je izabro korisnik. Ako nije instaliran latinični ili ćirilični prevod nego je osnovni jezik engleski, svaki put kad se klikne na jedno od dva pisma aplikacija će uraditi prevod.

Postoji mogućnost da se neki delovi teksta izuzmu od prevođenja tako što se napiše {xa} na poćetku i {/xa} na kraju teksta , npr. neki tekst {xa} ovaj deo teksta izuzeti od prevođenja {/xa} neki tekst. To bi trebalo koristiti u situacija kad se radi o linkovima, email adresama i sl.

Postoje određene reči koje se ne mogu bukvalno prevoditi. Ovo važi samo u situacijama kad se prevodi sa latinice na ćirilicu, npr. injekcija će biti prevedena kao ињекција sto je pogrešno. Na netu sam pronasao sledecu raspravu gde je dosta toga objašnjeno ali opet ne sve. Iz tog razloga sam odlučio sa ostavim mogućnost da se mogu dodavati određene reči koje treba da se izuzmu od bukvalnog prevoda.

Princip rada je sledeći. Prvo se pretražuje tekst prema datom regularnom izrazu npr. injek[a-z]* , kad se pronađe reč uzima se sledeći parametar a to je broj 2 koji prestavlja drugo slovo u reči u konkretnom slučaju slovo n tj. to je mesto na kojem će se data reč podeliti na dva dela. Između ta dva dela biće ubačen niz znakova koji se ne može prevesti da bi se sve to opet spojilo u jednu reč npr. inq#q#q##jekcija. Kad se tekst prevede niz znakova #q#q## biće obrisan i dobiće se reč инјекција.

Sam regularni izraz ne bi trebao da prestavlja problem. Kao što se vidi iz izraza injek[a-z]* , injek je obavezan deo reči, [a-z] prestavlja sva slova a zvezdica minimalan broj slova. U konkretnom slučaju ne postoji minimalan broj slova, ako se nalazi znak plus onda je minimum jedno slovo dok u oba slučaja maksimum nije definisan.
Nove reči možete dodati u sklopu XAconverterAll plugin podešavanja.

Ako vam nesto nije jasno pogledajte video gde je sve objašnjeno. Ako neko zeli da prevodi samo određen tekst u editoru potrebno je da instalira plugin(Jomla 3.x) koji se može preuzeti ovde. U suštini sve je isto samo što se tekst prevodi unutar editora, znači,  kad se klikne na dugme tekst će biti automatski preveden u suprotno pismo. Podržai su JCE i TinyMce editori. Kod JCE editora prilikom svakog prevoda ubacuju se <p> tagovi, da bi se to isključilo potrebno je u globalnom podešavanju JCE editora pod 'Formatting & Display' izabrati opciju  'No Container & Paragraph on Enter'.


Comment (22) Hits: 9028
Created: Tuesday, 13.August.2013. 15:42
compat_25compat_30
XAVideo omogućava jednostavno ubacivanje youtube i vimeo video sadržaja na sajt. Unutar teksta moguće je ubaciti neograničen broj video klipova kao i kreiranje playlist(youtube) sa negraničenim brojem klipova.

  

Comment (1) Hits: 5507
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop